Plankegulve fra SkovTrup

Lægning af gulv med gulvbrædder

Læggevejledning for TRÆGULV - EGETRÆ OG ROBINIE TRÆ:

  

Generelt FØR montage af gulvbrædder til lægning af gulv af træ:

 Bygningen skal være tør og fri for byggefugt.

 Betonfugten må ikke overstige 85% RF.

 Som fugtspærre anvendes 0.20 mm PE folie.

 Rethed af underlag må max afvige 2 mm pr. meter.

 Rumtemperaturen skal ligge mellem 18 og 26 grader C.

 Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.

 Gulvbrædder af træ skal altid med en afstand til vægge, rør mv. på 10 – 15 mm. Hele vejen rundt. Afstandsklodser skal fjernes efter brug.

 Gulvbrædder skal slås helt sammen ved hjælp af træklods og hammer eller ved hjælp af kiler.

 Gulvbrædder må aldrig limes på langsiderne.

 Gulvbrædder skal altid afklimatisere i det rum hvor de skal lægges i min. 7 dage ved rum temp. mellem 18 og 26 grader C.

 Skruehuls propper skal altid slås helt ned mod skrue hoved - Hvis de skrues og proppes.

 Vær omhyggelig med hul boringen så disse er lige og ikke flosser kanterne. Hullerne skal bores 4 – 5 cm fra hver kant.

 Med 12 mm propbor bores passende hul til proppen svarende til at proppen er 2 mm over gulv overflade og er slået helt ned mod skruehovedet.

 Før prop montering støvsuges prop hullerne rene. Proppen limes med kvalitets trælim.

  

  

 HUSK !!! Altid at kontrollere gulvbrædderne før lægning af gulv. Er der skader eller andre fejl skal dette meldes til sælgeren så fejlen kan blive udbedret. Synlige fejl udbedres ikke af producenten hvis disse er lagt/monteret.

 Det skal forventes der kan opstå svindrevner pga. temperatur/ fugtforandringer og vejr forhold

 Fordel altid gulvbrædderne jævnt med hensyn til knastindhold for et mere harmonisk udseende.

 Planker i massiv træ kan variere i bredden med +/- 1 mm - bredde tolerancer fordeles jævnt mellen planker ved montage.

  

Lægning af gulv med SkovTrup gulvbrædder med fast fer og not - Dimension i mm: 20 x 140/160/200 mm.

Lægning af gulv på strøer og bjælkelag:

  

1SB. Strøer må have en max afstand på 40 cm.

2SB. Første og sidste strørække lægges 50 – 80 mm fra væggene.

3SB. Den første række gulvbrædder lægges med en afstand på 10 – 15 mm til væggen. Brug midlertidige afstands klodser. Kontroller at første række ligger helt lige.

4SB. Ved lægning af gulv på bjælkelag kontrolleres retheden på disse, og evt. opretning foretages.

  

  

  

  

  

  

  

5SB. Afstanden fra midt bjælke til midt bjælke må max være 40 cm.

6SB. Er der krybekælder under bjælkelaget monteres en fugtspærre 0.20 mm PE folie.

  

Fuldlimning af plankegulve:

1FL. Af lim benyttes BASF parketlim m/fugtspærre MS PAR 365.

2FL. Følg lim producentens anvisning om mængde, men generelt påføres dette med 3 mm. tandspartel.

3FL. Før lægning af gulv kontrolleres betongulvets rethed, og evt. opretning foretages

4FL. Den første række gulvbrædder lægges med en afstand på 10 – 15 mm til væggen. Brug midlertidige afstands klodser. Kontroller at første række ligger helt lige.

5FL. Regler for fugt: Se under generelle og lægning af gulv på beton - husk dampspærre skal være intakt i gulv..

6FL. Ved gulvvarme skal denne være slukket min 24 timer før lægning og må tidligst startes langsomt op min 7 døgn efter lægning af gulv.

7FL. For at sikre tilstrækkeligt pressetryk på gulvet skal der løbene med lægningen af gulvet lægges 20 -25 kg belastninger på gulvet. Ca. 1 belastning pr. m2.

  

Gulvvarme og trægulve:

1. Gulvvarmens overflade temperatur må ikke overstige 24 grader C

2. Gulvvarmen skal opstartes langsomt efter lægning af gulvbrædder.

  

Generelt for modtagekontrol af gulv:

Ved modtagelse af gulv på byggepladsen skal der foretages en kontrol for evt. synlige transportskader.

Der skal derudover foretages en fugtighedskontrol for at sikre, at fugtigheden i gulvet svarer til det tilladte.

Træfugten i gulvet skal måles straks efter modtagelse og ligge på 8-10% - tol. (+/- 2%)

Dækbredden på gulvet skal kontrolleres og her er bredde tolerancen (+/- 1mm)

Skulle der mod forventning være gulvbrædder, som ikke svarer overens med sorteringskriterierne

skal dette straks meddeles sælger.

Såfremt reklamationen er berettiget vil de gulvbrædder med fejl blive ombyttet uden beregning

Reklamation over fejl skal ske umiddelbart efter modtagelse og inden gulvet lægges.

Såfremt der fremsættes reklamation efter lægning af gulvet, vil dette blive afvist.

Ønskes mere info. om pris og lagerlister så KONTAKT SkovTrup på mail - TRYK HER!

Du kan også dele siden www.plankegulve.info med dine venner:  

Vi håber i finder vore priser og sortiment interessant - Nedennævnte sider viser andre

SkovTrup.dk ® produkter.  

Web: Bordplade.info - Ramper.info - Terrasse.dk - Robinie.dk - Sol-Sejl.dk - Rafte-Hegn.com - Egetrae.info - Oenskehaven.com

Facebook - SkovTrup - Robinie Træ

Plankegulv - Gulvplanker i Douglas - Montage af Trægulve - Trægulv i Egetræ - Pris Trægulv - Robinie Træ fra SkovTrup

Her ses Lasse igang med montagen

Klik her og få printbar Montagevejledning for plankegulve - pdf.

her ses montage af trægulv
Lægning af trægulv ved kanter